Smart Обучение
Все мероприятия

TOGAF®: практика применения и подготовка к сертификации

Место проведения

Москва

Курс успешно проведен. 

Все мероприятия